ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 31-08-2022 ถึง 30-09-2022
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :30-09-2022 02:58:14พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 204 140 37 27
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 579 460 72 47
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 490 291 108 91
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 410 242 108 60
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 815 673 66 76
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 578 338 137 103
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 171 121 17 33
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 309 227 51 31
รวมทั้งเครือข่าย 3556 2492 596 468

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :30-09-2022 02:58:14
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com