มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566

เชิญเที่ยวชม กิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย


สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ชมที่ประสงค์จะรับบริการสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าในราคาท่านละ 250 บาท โดยท่านจะได้รับบริการดังนี้
  • - ของว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างนั่งชมการแสดง
  • - ผลิตภัณฑ์สินค้า ของกำนัล จาก surinbest.com

ผังที่นั่งภาพรวม

ท่านสามารถกดที่แต่ละภาพเพื่อจองที่นั่ง

(กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนจอง ระบบจะยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ หากไม่ยืนยันชำระเงินภายใน 15 นาที)
แผนผังการจัดแบ่งโซนที่กิจกรรม
รหัสอักษรการจัดแบ่งโซน
มุมมองแผนผังสนามแสดงแบบ 3D
ตารางแสดงจำนวนที่นั่งที่เปิดรับจอง
วันที่-รอบ ที่นั่งทั้งหมด จองแล้ว คงเหลือ
18 พย. 66 - แสดงช้าง 668 668 0
18 พ.ย. 66 - แสง สี เสียง 668 668 0
19 พ.ย. 66 - แสดงช้าง 668 668 0
19 พ.ย. 66 - แสง สี เสียง 668 462 206
รวม 2672 2466 206

บริการนักท่องเที่ยว Zone 1 A - L
- รอบเช้า (การแสดงช้าง) 08.30 น. ที่ละ ฿250
- รอบค่ำ (การแสดงแสงสีเสียง) 18:00 น. ที่ละ ฿250

หมดกำหนดบริการจองบัตรออนไลน์ 06:00 น. วันที่ 17 พ.ย. 2566
สำหรับท่านที่จองไม่ทัน สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้างาน
หมดกำหนดบริการจองบัตรออนไลน์ 06:00 น. วันที่ 17 พ.ย. 2566
สำหรับท่านที่จองไม่ทัน สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้างาน